erzurumtb@tobb.org.tr 0 442 242 02 40-41-42

Kalite Politikası

Erzurum Ticaret Borsası olarak temel görevimiz, borsaya dahil maddelerin alım ve satım işlemlerinin güvenli ve hızlı olarak gerçekleşmesi için çözümler üretmek ve bu şartlar altında oluşan fiyatların, istatistiklerle birlikte, hızlı ve doğru şekilde paylaşılmasını sağlamaktır.

Üyeler arasındaki ticari ve sosyal bağları güçlendirici rolümüzü sosyal bir çalışma anlayışı içinde aşağıdaki temel ilkelere uyarak gerçekleştirmeyi hedefleriz;

  •  Üye memnuniyeti odaklı, etkin ve çağdaş bir hizmet sunmak,
  •  Tarafsız, şeffaf, dürüst ve çözümcü bir yaklaşımla hizmet sunmak,
  •  Kalite Yönetim Sistemini, tüm çalışanların eğitim ve katılımı ile etkin kılarak, sürekli iyileştirerek hizmet kalitesinin arttırılmasını sağlamak.
  •  Hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek,
  •  Çalışanlarımızın bireysel ve mesleki gelişimlerinin sürekliliğini sağlamak,