TOBB GENEL KURUL DELEGELERİ

İSMAİL HAKKI  HINISLIOĞLU
Temsilci Delege
KEMAL  ARAS
Birlik Genel Kurul Delegesi
MEHMET NURİ HINISLIOĞLU
Birlik Genel Kurul Delegesi
VESFİ KOÇ
Birlik Genel Kurul Delegesi
VAHDETİN YILDIZ
Birlik Genel Kurul Delegesi