BASIN MÜŞAVİRLİĞİ

1) ETB’ nin yazılı, görsel ve sözlü basın arasındaki iletişimi sağlamaktan,

2) ETB’yi ilgilendiren yayınlanmış haber, yorum, makale ve ekonomik haberleri derlemek ve arşivlemekten,

3) Abone olunan tüm yayınları taramak,

4) ETB’ nin faaliyetlerinin hazırlanarak başkanın kontrolünden geçtikten sonra basın bültenleriyle kamuoyuna, basın aracılığı ile duyurmaktan,

5) ETB yayınlarının büyük şehirler ile Anadolu gazetelerine gönderilmesini sağlamaktan,

6) ETB' nin düzenli toplantılarına, ajans, gazete ve TV muhabirlerinin katılmasını sağlamaktan,

7) Başkanın konuşmaları ve önemli bildirilerini günü gününe gazetelere ulaştırmaktan,

8) Yerli ve yabancı konuklarla olan temasları haber şekline dönüştürerek basına vermekten,

9) ETB 'nin düzenlediği toplantı ve seminer gibi faaliyetlere ilişkin haberlerin aksamadan basın kuruluşlarına ulaştırılması için gerekli önlemleri almak,

10) ETB tarafından organize edilen toplantı, panel, seminer vb. faaliyetlerde fotoğraf çekimi, video kayıtlarının yapılmasını yapmak ve arşivlemekten,

11) Borsa ile ilgili görsel ve yazılı yayınları hazırlar ve güncelleştirir. Borsa’nın kültürel ve sanatsal faaliyetlerini diğer servislere işbirliği içerisinde organize eder. Borsa dergi, gazete, haber bülteni gibi yayın organlarında neşredilecek yazı, haber ve reklamları toplar, servislerle işbirliği yaparak üyelere duyurulması gerekli konuları yayın organlarında neşreder.

12) ETB' ye gelen heyetlerin toplantıyla ilgili dokümanların basına dağıtımını sağlamaktan,

13) ETB’ nin abone olduğu dergi, gazete, mecmua vb. dokümanların düzenli gelip gelmediğinin kontrol edilmesini sağlar.

14) Edinilen tüm bilgileri yönetim kurulu başkanına ve genel sekretere bildirmekten,

15) Toplantılara katılacak basın mensupları için gerekli tüm organizasyonları yapmaktan,

16) Basında çıkacak ilanları hazırlamak, ajanslara vermek ve takip etmektenTarih: 7.4.2016
Hit: 1928