HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

1) Borsaya ait hukuki konularda Genel Sekretere veya Genel Sekreterce verilecek izinle diğer birimlerden sorulan işlemlerin hukuki yönleri ve icapları hakkında görüş bildirmek ve danışmanlık yapmak,

2) Borsanın hukuki işlemlerini düzenlemeye ilişkin her türlü yönetmelik ve genelgeleri hazırlamak,

3) Borsaya ait her türlü hukuk, ceza, vergi davaları ile idari davaları ve icra takiplerini ait olduğu makam ve mercilerde ikame etmek, izlemek ve savunmak,

4) Adli ve idari yargı yerleri, mahkemeler ve icra daireleri ile noterlerce Borsaya yapılacak tebliğleri Borsa adına kabul ederek hukuki icapları hakkında ilgili birimlerce gerekli görüş alış verişini yapmak ve bunları cevaplandırmak,

5) Borsanın hukuki konularda adli ve idari mercilere olan yazışmalarını yürütmek,

6) Genel Sekretere, Borsa’ya ait dava ve icra işlerinin durumu hakkında rapor ve bilgi vermek,

7) Resmi Gazete’de yayınlanan kanun, tüzük, yönetmelik ve kararları izlemek, borsayı ilgilendirenleri tasnif etmek, bunlar hakkında bilgi vermek, ilgili birimlere dağıtımını sağlamak,

8) Borsaca akdedilecek sözleşmeleri düzenlemek, görüşmelerde bulunmak ve görüş bildirmek,

9) İntibak, işe son verme, tazminat vb. personel yönetmeliğinin uygulanmasından doğacak hukuki ihtilafları çözüme kavuşturmak,

10) Üst yönetimin verdiği direktifler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek.Tarih: 7.4.2016
Hit: 559