HABERLEŞME POLİTİKASI

“Erzurum İlinin ve Doğu Anadolu Bölgesinin Ticaret, Tarım ve Sanayisine En Yüksek Katkıyı Vermek İçin Doğru Zamanda, Doğru Yerde, Doğru Bilgilerin Paylaşımını, Haberleşme Araçları Vasıtasıyla Gerçekleştirmek Ve Üyelerimizin, Üreticilerimizin İmalat Sanayi İle Paydaşı Kuruluşların Ve Halkımızın İletişimini Sağlıklı, Zamanında Ve Doğru Bilgilerle Sağlamaktır.”

HABERLEŞME STRATEJİSİ

Borsamız, başta üyeleri olmak üzere basın kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla haberleşmede Yönetim Kurulunun onayladığı hızlı ve etkili iletişim yöntemlerini tercih eder.

Başta telefon, faks, e-posta, internet sitesi, SMS ve günlük, haftalık, aylık gazeteler aracılığıyla ilgili taraflarla iletişim kuran ve bilgilendiren ETB, konunun önemini ve acili yetine binaen birkaç haberleşme yöntemini birlikte kullanır.

Borsa Yönetim Kurulunun, görüş ve önerisiyle haberleşme yöntemlerini değiştirir veya yöntemin aksayan yönlerinin düzeltilmesini sağlar.

ETB’nin faaliyetlerinin kamuoyunda duyurulmasını, yazılı, Fotoğraflı ve görsel basın kuruluşlarıyla temasını Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği sağlar.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği gerekli durumlarda ETB ile ilgili yazılı ve görsel materyalleri basın kuruluşlarıyla paylaşır.Tarih: 5.4.2016
Hit: 585