İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Üyelerimize verdiğimiz hizmet kalitesini sürekli arttırmak, kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanarak bölgemiz ekonomisini geliştirmek amacıyla tarım ve hayvancılıkta gerekli çalışmaları yapmak lider kuruluş olma misyonu ile birlikte hareket ediyoruz

Erzurum Ticaret Borsası insan kaynağını stratejik bir kaynak olarak tanımlamakta ve en verimli biçimde yönetilmesi için aşağıdaki ilkeleri benimsemektedir

  • Çalışanların başarısının ekip çalışması ile olacağından çalışma ortamının iyileştirmesi yapılarak motivasyonu ve bağlılığı ön planda tutmak
  • Çalışanların bilgi ve becerilerini artırmak amacı doğrultusunda mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak için eğitim ihtiyacını belirleme ve eğitimler düzenleme hususuna önem vermek   
  • Personelin; hak ve sorumlulukları göz ardı edilmeden, çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kurallara uygun hareket etmek
  • Çalışanlar arasında fırsat eşitliği sağlamak
  • Çalışanların iletişiminin artırılması için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemekinsan kaynakları politikamızı oluşturantemel ilkelerimizdir.


Tarih: 5.4.2016
Hit: 577