PERSONEL

  • Personel özlük ve sicil dosyalarını saklamak, ayrıca personelin terfii, sicil, izin, emeklilik, ve ayrılma gibi özlük işlerini takip etmek,
  • Borsaya gelen günlük evrakın ve Genel Sekreterliğin yazışmalarının kayıt ve sevk işlemlerini yerine getirmek,


Tarih: 6.4.2016
Hit: 638