YILLIK AİDAT

Erzurum Ticaret Borsası üyelerine aşağıdaki tarife esas alınarak Yıllık Aidat tahakkuk edilir.

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

2016 Yılı Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarifesi

Derecesi Kayıt Ücreti Yıllık Aidat
Fevkalade 600,00 TL 820,00 TL
1. Derece 486,00 TL 666,00 TL
2. Derece 388,00 TL 532,00 TL
3. Derece 246,00 TL 338,00 TL
4. Derece 198,00 TL 272,00 TL
5. Derece 136,00 TL 186,00 TL

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

Borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları borsalara bildirmek zorundadır.Tarih: 6.4.2016
Hit: 671