Etik Kurallarımız

ETİK KURALLARIMIZ

 

Erzurum Ticaret Borsası organ üyeleri, çalışanları, ETB’yi temsil edenler,  üyelerle, birbirleriyle ve üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinde aşağıda yer alan etik kurallar doğrultusunda hareket ederler.

 

 *YASALARA UYGUNLUK VE ADİL HİZMET;

Her türlü çalışma yasalara uygun bir şekilde, genellik ve eşitlik değerlerine dikkat edilerek adil bir şekilde yapılır.

*GÖREVİN YERİNE GETİRİLMESİNDE KAMU HİZMETİ BİLİNCİ;

Anayasal ve kamu niteliğinde meslek örgütü yapılanması olma bilinci ile çalışılır.

*MİSYON VE DEĞERLERE BAĞLILIK

Her türlü hizmet ve çalışmalarda oda misyonuna ve değerlerine hizmet edecek şekilde davranılır.

* ÜYE HİZMET BİLİNCİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YAKLAŞIMI;

Üyelerin menfaati için kurulmuş olma bilinci ile müşteri memnuniyeti odaklı üye hizmet bilinci ile her türlü çalışma yapılır.

*SAYGINLIK, NEZAKET VE GÜVEN;

İlişkiler, karşılıklı saygı içerisinde, itibar ve güveni sağlayacak şekilde, nezaket kuralları çerçevesinde yürütülür.

*POZİTİF ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM;

Tavır ve davranışlarda yapıcı yaklaşımlar sergilenir, çözüm odaklı faaliyetler yapılır.

*DÜRÜSTLÜK, TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK;

Yapılan işte dürüst ve tarafsız davranılır. Görev süresince ve görev sona erdikten sonra kurumsal ve kişisel bilgiler ile ilgili gizlilik esas alınır.

*BİLGİ VERME, SAYDAMLIK;

Her aşamada saydamlığa özen gösterilir ve bilgiye ulaşma sağlanır ve bilgi paylaşımı yapılır.

*FIRSAT EŞİTLİĞİ;

Her türlü görevlendirme, istihdam ve kişisel gelişimde, yürütülen faaliyetlerde ilgili tüm taraflara fırsat eşitliği sağlanır. Hiçbir konuda ayrımcılık yapılmaz.   

*FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA SAYGI;

Zihinsel yaratıcılığın ortaya koyduğu tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarına saygı gösterilir.

*GÖREV VE YETKİLERİN MENFAAT AMACIYLA KULLANILMAMASI;

Tarafsız değerlendirmelerde bulunarak çıkar çatışmalarına girmeden görevlerini yerine getirme, kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulundukları kişi/ kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat, onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar konusunda dikkatli davranılır.

*SAVURGANLIKTAN KAÇINMA, KAYNAKLARIN DOĞRU KULLANMAK;

Her türlü malzeme, makine, donanım ve taşıtlar yalnızca iş amaçlı kullanılır; enerji, zaman ve kaynak israfından kaçınılır.

 

 

                                                                                                  Yıldırım Hakan ORAL

                                                                                                 Yönetim Kurulu Başkanı