Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamındaki okulların tanıtılması hk.