erzurumtb@tobb.org.tr 0 442 242 02 40-41-42

ÇİFTÇİLERE KİRALANAN HAZİNE ARAZİLERİNİN SANAYİCİLERİ DE KAPSAYACAK ŞEKİLDE GENİŞLETİLMESİ HK..