ÇİFTÇİLERE KİRALANAN HAZİNE ARAZİLERİNİN SANAYİCİLERİ DE KAPSAYACAK ŞEKİLDE GENİŞLETİLMESİ HK..