ETB YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKAN ORAL, ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN’İ ZİYARET ETTİ

Yayınlanma Tarihi: 2019-02-07 10:41:58

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti.

Başkan Mehmet Sekmen’in makamında gerçekleşen ziyarette, öncelikli olarak ekonomik ve sosyal konular ile yatırım fırsatları ele alınarak Erzurum’un mevcut altyapı ve gelişmiş lojistik imkânları konuşuldu.

Başkan Sekmen, “Ekonomik ve toplumsal konularla ilgili ulusal sınırları aşan birçok sorunun çözümünde ülkeler arasındaki ortak ilgileri artan bir şekilde yansıtmıştır. Bir ülkedeki küresel ekonomi ve mali istikrarsızlık da hızlı bir şekilde diğer ülke piyasalarında  hissedilir.” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in yaptığı açıklamada, Erzurum'un her yönüyle gelişmesi, büyümesi ve kalkınması için bütün kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket etmeye, bundan sonra da aynı anlayışla hizmet etmeye gayret göstereceklerini ve uygun rekabet koşullarının yaratılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve piyasadaki ticaret ve iş birliğinin geliştirilmesinin hedeflendiğini, bölge coğrafyasında mevcut sorunların çözümünün yatırım, üretim ve yeni iş alanları açmak olduğunu da açıkladı.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise, şehrin ekonomik yapısını güçlendirmek, tüccarın ve esnafın daha rahat bir ortamda iş yapabilmesini temin etmek için birlikte hareket etmenin büyük önem taşıdığını vurguladı. Erzurum'da yatırım ortamının iyileştirilmesi için ETB olarak her türlü çabayı gösterdiklerini ve yatırımcıların taleplerinin karşılamasının ilin ekonomik hareketliliğine katkı sağlayacağını söyledi.

Başkan Oral, bölge ve il ekonomisinde canlanma ve buna bağlı olarak sürükleyici sektör olma işlevini yürütmek istediklerini dile getirerek “Erzurum'da sosyo-kültürel ortam açısından bir mozaik teşkil etmekte ve bölgede dinamizmin oluşumuna yardımcı olmak görevimizdir. Ayrıca il ekonomisinde ekonomik çarpana bağlı olarak bir canlılık yaratarak doğrudan ve dolaylı yönlerden il ekonomisi üzerinde olumlu etkilerde bulunacağız. Erzurum, bölge illerinin ve diğer bölgelerin sınır ötesi pazara açıldığı bir ticaret merkezi olma özelliğine kavuşarak daha da gelişecektir.” şeklinde konuştu.