Tarihçemiz

(Erzurum Ticaret Borsası 15.12.1946 tarihinde kurulmuş olup, 5174 sayılı Kanunda yazılı esaslar dairesinde borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım ve Satımı ile fiyatlarının tespiti ve ilan işleri ile meşgul olmak üzere tüzel kişiliğe haiz kamu kurumudur.

1999 yılında kurulan laboratuvarımız Erzurum Ticaret Borsası Gıda ve Yem Kalite Kontrol Laboratuvarı olarak üyelerimize 2 gıda mühendisi ve 1 Numune Kabul ve Raporlama Sorumlusu ile hizmet vermektedir. Laboratuvarımız aynı zamanda TS EN ISO 17025 TÜRKAK Akreditasyonuna sahiptir.

Borsamızın  merkez tartı şubesi bulunmaktadır. Merkez Tartı Şubemiz de,  yüksek tonajlı araçların ve bunlara bağlı emtiaların tartımı gerçekleştirilmektedir.