erzurumtb@tobb.org.tr 0 442 242 02 40-41-42

Tarihçemiz

Erzurum Ticaret Borsası 15.12.1946 tarihinde kurulmuş olup,5174 sayılı Kanunda yazılı esaslar dairesinde borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım ve Satımı ile fiyatlarının tesbiti ve ilan işleri ile meşgul olmak üzere tüzel kişiliğe haiz kamu kurumudur.

1999 yılında kurulan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Onaylı Özel Gıda Kontrol Laboratuvarımızda üyelerimize 2 gıda mühedisi ile hizmet vermektedir.

Borsanın Şubeleri;

1-Kasaplık Canlı Hayvan Şubesi

2-Merkez Tartı Şubesi

Kasaplık canlı hayvan şubesi; 50 dönümlük alan üzerine kurulmuş olup , Burada da 5 Ton kapasiteli elektronik Canlı Hayvan Kantarımız mevcuttur. Bu şubemiz et kombinaları ile iç içe olduğundan dolayı genelde kasaplık hayvanların alım ve satımları yapılmaktadır. Öte yandan , Merkez Tartı Şubemiz de ise, yüksek tonajlı araçların ve bunlara bağlı emtiaların tartımı gerçekleştirilmektedir.