Müşteri Memnuniyet Politikası

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

Borsamiz; paydaşlarının öneri, talep ve şikayetlerinin çözümlenmesini de bir öncelik olarak belirlemiştir.

Bu kapsamda;

  • Paydaş öneri, talep ve şikayetlerini; açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve paydaş odaklı bir şekilde çözmeyi taahhüt ederiz.

 

  • Paydaş öneri, talep ve şikayetlerini; daima kaliteli hizmet sunma anlayışımızla ele alırız.

 

  • Paydaşlarımızdan şikayet aldığımız durumda her şikayeti objektif, özenli ve dikkatli bir şekilde inceler ve bu inceleme sonucunda çözüm sunarız. Şikayet ve öneriler paralelinde de kalıcı iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygularız.

 

  • Çalışanların katılımcılığını, paylaşımcılığını, yaratıcılığını destekleyerek, kendilerini ifade edebilecekleri ve sürekli kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar sağlarız.

 

  • Şikayet Yönetimi Süreci yasa ve mevzuata dayalı şartlara, paydaş beklentilerine uyar, çalışanların bildirimlerini dikkate alarak ilerleriz. 

 

  • Şikayet Yönetimi Süreci ve kullanılan sistemleri; gelişime açık alanların tespit edilmesi ve verimliliğin arttırılması için, düzenli olarak gözden geçirir, etkinlikleri raporlar ve sürekli iyileştiririz.

 

                                                                                                          Yıldırım Hakan ORAL

                                                                                                        Yönetim Kurulu Başkanı